Nieuws en evenementen in
de regio 071

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de website www.071nieuws.nl berusten bij 071nieuws.nl. Dit houdt in alle pagina’s, teksten, afbeeldingen en elk ander kenmerk welke via deze website worden vertoond.
De intellectuele eigendomsrechten van de logo’s van de adverteerders, berusten bij de desbetreffende adverteerders.   

Het is in geen geval toegestaan om zonder, voorafgaande schriftelijke toestemming van 071nieuws.nl, de voorgenoemde inhoud op welke manier dan ook te gebruiken, op te slaan, te verspreiden
en/ of te verveelvoudigen via print, online of welk ander type medium dan ook.