Nieuws en evenementen in
de regio 071

Disclaimer

Algemeen

Door het bezoeken van de website www.071nieuws.nl en/ of het gebruiken van de informatie die op deze website wordt verstrekt, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

071nieuws.nl is een platform waar verschillende ondernemers/ aanbieders gebruik van maken.
De informatie die op www.071nieuws.nl staat, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de informatie die wij hebben gepubliceerd onjuist of incompleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste en/of gewenste resultaten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de website www.071nieuws.nl berusten bij 071nieuws.nl. Dit houdt in alle pagina’s, teksten, afbeeldingen en elk ander kenmerk welke via deze website worden vertoond.
De intellectuele eigendomsrechten van de logo’s van de adverteerders, berusten bij de desbetreffende adverteerders.

Het is in geen enkel geval toegestaan om zonder, voorafgaande schriftelijke toestemming van 071nieuws.nl, de voorgenoemde inhoud op welke manier dan ook te gebruiken, op te slaan, te verspreiden en/ of te verveelvoudigen via print, online of welk ander type medium dan ook.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op onze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover 071nieuws.nl geen zeggenschap heeft. 071nieuws.nl geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet perse dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen

De informatie op www.071nieuws.nl kan zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde worden gewijzigd. Wij streven ernaar de gepubliceerde informatie zo correct mogelijk te houden.
Mocht u echter twijfelen over de juistheid hiervan of andere vragen hebben, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via onze contactgegevens op deze website.