'De fiscale gevolgen van thuiswerken'

In maart 2020 kwam het dringende advies om zo veel mogelijk thuis te werken. Dit advies was gericht op het beperken van het Coronavirus. Hierbij was dan ook totaal niet gedacht aan de fiscale consequenties hiervan. 

Thuiswerken bracht fiscale uitdagingen met zich mee. Pandemie breed niet relevant, maar fiscaal toch zeker interessant. Denk hierbij aan de onbelaste vaste reiskostenvergoeding en de mogelijke vergoeding van de extra kosten voor het thuiswerken. De koffie is thuis misschien wel lekkerder dan op het werk, maar moet wel zelf betaald worden net als het wc-papier. En denk eens aan het extra water en elektriciteit. 

Werknemers met een vaste reiskostenvergoeding worden wel geacht het woon-werkkilometers te maken. Door het dringende advies om thuis te werken, werden de woon-werkkilometers niet gemaakt. Goedgekeurd is dat deze onbelaste reiskostenvergoeding tot eind 2021 gewoon betaald mag worden, ook als niet of nauwelijks woon-werkkilometers gemaakt worden. 

De algemene verwachting is dat een grote groep werknemers (deels) thuis blijft werken. Dus hoe gaan we vanaf 2022 om met de reiskostenvergoeding en de vergoeding voor het thuiswerken? Gelukkig is daar het Belastingplan 2022. 

In het Belastingplan 2022 is opgenomen dat de werkgever een onbelaste thuiswerkvergoeding mag uit betalen van € 2,00 per thuisgewerkte dag. Dit bedrag is door het Nibud vastgesteld en ziet op de kosten voor extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en wc-papier. De vergoeding mag ook betaald worden als de werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Stel dat een werknemer in de ochtend thuiswerkt en ’s middags op de vaste werkplek bij de werkgever, dan mag de werkgever naast de thuiswerkvergoeding niet ook nog een onbelaste reiskostenvergoeding aan u toekennen. Het is dus of de thuiswerkvergoeding of de reiskostenvergoeding. 

Op basis van het wetsvoorstel mag de werkgever een vaste thuiswerkvergoeding en een vaste kilometervergoeding geven. Echter wel op basis van het werkelijk aantal thuisgewerkte dagen en de dagen waarop gereisd wordt, mits geen thuiswerkvergoeding die dag. 

Bovenstaande roept bij mij wel de volgende vragen op. Gaan we meer thuiswerken, omdat een thuiswerkvergoeding mogelijk meer oplevert dan de reiskostenvergoeding? Of omdat we dan minder reistijd hebben? Of toch, omdat het wel makkelijk is om vanuit je bed zo achter de computer te kruipen? U mag zelf gaan rekenen. 

Misschien heb je thuis lekkerdere koffie, maar dan mis je wel het gesprek bij het koffieautomaat met je collega’s. Ik zelf drink weer lekker koffie op de zaak.  

  • Oscar Meijrink

  • Bunnig & Partners accountants + adviseurs

  • Vijf Meilaan 135-A,
    Leiden

  • Tel. 071-5311321