Ik ben erg benieuwd hoe de formatie dit jaar zal verlopen of is verlopen, afhankelijk of de partijen de formatie van Rutte III (225 dagen) gaan verbreken. 

Uiteraard zal de formatie gaan over de grote politieke uitdagingen in dit land. Maar ik ben benieuwd naar de belastingdruk voor ondernemers met een B.V. De standpunten lopen nogal uiteen. Ondernemers met een B.V. betalen op twee momenten belasting over de winst van de B.V., namelijk over de winst betaalt de B.V. vennootschapsbelasting (15% en 25%) en daarna betaalt de directeur-grootaandeelhouder (dga) inkomstenbelasting over de dividenduitkeringen (26,9%).

In de afgelopen jaren is het lage tarief in de vennootschapsbelasting verlaagd en is de drempel voor het lage tarief verhoogd en het hoge tarief is gelijk gebleven. Tegelijkertijd is de inkomstenbelasting op de dividenden (box 2) juist verhoogd. 

Als enige van de grote partijen wil de VVD het tarief in box 2 verlagen. Dit staat echter lijnrecht tegenover de plannen van de linkse partijen. Waarbij de PvdA de belasting in box 2 het meest wenst te verhogen. Deze partijen worden gesteund door een onderzoek van het Ministerie van Financiën. Het advies van het Ministerie van Financiën luidde om het lage tarief in de vennootschapsbelasting te schrappen, het tarief in box 2 te verhogen en de fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging te versoberen. 

Daarnaast is de verhoging van de belasting in box 2, zonder een rechtvaardig overgangsrecht, ook nog eens een belastingverhoging met terugwerkende kracht over nog niet uitgekeerde winstreserves van oudere jaren. 

Box 2 ook wel de pretbox genoemd. Echter als je de plannen zo hoort is het maar de vraag of sprake is van een “pretbox”. Zeker als nog niet uitgekeerde winstreserves zwaarder belast gaan worden. Effectief bedraagt de heffing in 2021 voor een dga 38% tot 45% over de winsten van de B.V. De tarieven in box 1 bedragen 37,1% en 49,5%. Naar mijn mening niet heel erg verschillend. Het enige is dat een dga de heffing over de dividenduitkeringen pas hoeft te betalen als er daadwerkelijk dividend wordt uitgekeerd. 

Dus in tijden dat veel bedrijven het lastig tot zeer moeilijk hebben om hun ondernemingen draaiende te houden willen partijen de belastingen maar even verhogen? De belastingschulden die zijn opgebouwd tijdens de coronapandemie zorgen al voor een extra druk de komende jaren. 

Ik denk niet dat bovenstaande een struikelblok zal gaan vormen voor de formatie (of heeft gevormd). Maar interessant vind ik het wel 

  • Oscar Meijrink

  • Bunnig & Partners accountants + adviseurs

  • Vijf Meilaan 135-A,
    Leiden

  • Tel. 071-5311321