‘Geesten zoeken’

Geesten in Oegstgeest? Ja zeker, ze bestaan. Maar dan alleen geen schimmige figuren die in de nachtelijke uren ronddwalen, maar een historisch stuk landbouwgrond op en langs een oude strandwal. Even terug in de tijd dus. 

Osgeresgest, het huidige Oegstgeest, en Polgeest, nu Poelgeest, worden al genoemd  in de Goederenlijst van de Dom in Utrecht uit 925. Het gaat daarbij om een hoger gelegen stuk akkerbouwgrond, meestal op en rond de strandwallen van Zuid- maar ook Noord-Holland. De geest werd vaak ook gebruikt in de naam van de nederzetting die vaak op en rond deze akkergronden te vinden waren. Oegstgeest is daar een mooi voorbeeld van.

In het huidige Oegstgeest ligt de oorspronkelijke geest tussen de Willibrorduskerk en Endegeest. De Willibrorduskerk werd aanvankelijk aangeduid als Kerkwerve waarmee werd gerefereerd aan de hoogte van het gebouw. Daarmee is duidelijk dat dit een van oudste kerken van Holland was.  Op deze geest ontstonden twee nederzettingen, eentje langs de Heereweg aan de westzijde en eentje langs de Lijtweg die samenkomen en verbonden zijn met de kerk. De andere geesten zoals Rijngeest, Voorgeest en Endegeest liggen meer aan de zuidwestzijde en zijn later ontstaan.

Daarnaast was er Polgeest, een anderhalve kilometer lange, slingerende strandwal. Aan deze geest staat geen kerk maar wel het landgoed Oud Poelgeest met in het noorden het goed Abtspoel, de centrale boerderij van de Abdij van Egmond die talrijke bezittingen in de regio had. De Poel en de Achterpoel begrenzen het gebied aan de noordoostzijde en de verbinding met Warmond ging dan ook met een veer over het water. 

Oegstgeest dankt zijn naam aan deze geesten, maar dat betekent niet dat ook elders in de regio geen geesten waren. In Voorhout, Sassenheim, Noordwijk, Lisse, Noordwijkerhout en Warmond (de voortzetting van de Polgeest en doorlopend tot het Oosteinde) zijn geesten te vinden. Dus maak je weer eens een wandelingetje door Oegstgeest, bedenk dat je misschien over een historische geest loopt.

Meer weten over geesten in Zuid- en Noord-Holland? Kijk eens op www.cultureelerfgoed.nl 

Artikelen laatste uitgave

Kies een categorie

Archief